Grønland – udvidet

Tema 1. Hvem kom først?

Kilder

Tema 2. Grønland koloniseres

Kilder

Tema 3. Koloni under forandring

Kilder

Tema 4. Fra koloni til amt

Kilder

Statsministerens planer

“…Det er også det danske folks ønske, at den kommende tids udvikling af Grønlands økonomiske og kulturelle liv skal forbedre grønlændernes levevilkår.”

Læs mere

Tema 5. Vejen mod selvstændighed

Kilder

Selvmord

Hvert år begår ca. 40 grønlændere selvmord. I forhold til befolkningstallet er det 7-8 gange så mange som i Danmark.

Læs mere

Bloktilskud

“Lad os se hvad der egentlig ville ske, hvis vi fjerner dette – roden til alt ondt – bloktilskud.”

Læs mere

Voldsomme forandringer

“[D]et er tydeligt, mange har svært ved at klare de udfordringer, som den nye tid giver, og som får moralen til at bryde sammen.”

Læs mere
Her er 5 temaer om Grønlands historie.

Hvad ved du om Grønlands historie? Du kan få mere viden ved at arbejde med kilderne.

Create a website or blog at WordPress.com