Grønlændernes liv

Udstillede kajakker (c) Nationalmuseet Nuuk

Kildebank Grønland udvidet: Tema 2. kilde 6

Få teksten læst højt

Spæk og skind fra sæler blev de vigtigste varer, som Danmark fik fra Grønland. Grønlænderne fik meget af det, de havde brug for fra sæler. Det vigtigste var mad.

Sælernes spæk blev også brugt som brændsel og til tran til belysning. Desuden fik man skind til påklædning, til beklædning af kajakker og konebåde samt til sommertelte.

Kilde a

Billedet fra 1767 viser sælfangst i Grønland @ Det kongelige Bibliotek.

Kilde b

Billedet fra 1816 af konebåd og kajak @ Det kongelige Bibliotek.

Kilde c

Om sommeren boede grønlænderne i telte lavet af skind. Billedet er fra omkring 1830 @ Wikimedia Commons

Spørgsmål

  • Hvad viser kilderne om grønlændernes både?
  • Hvad viser kilderne om sælfangst?
  • Hvad viser kilde a om grønlændernes vinterbolig?
  • Hvad viser kilde c om grønlændernes sommerbolig?
  • Hvorfor mon grønlænderne boede forskellige steder om sommeren og om vinteren?

Create a website or blog at WordPress.com