Til læreren

Lærervejledning

Hensigten med materialet er at styrke elevernes kendskab til Grønland og Færøerne. Det sker gennem undersøgende, elevaktiverende læreprocesser, der rummer refleksioner og videnskabende aktiviteter.

Materialet består af fire læremidler, der er rettet mod henholdsvis Færøerne og Grønland:

 • Brætspillene åbner op for elevernes indblik i Færøerne og Grønlands historie, kultur, samfundsforhold, geografi og naturforhold.
 • Dilemmaspillene/rollespillene skaber indlevelse og refleksion. Der inviteres til, at eleverne arbejder aktivt med perspektivskifte med udgangspunkt i et fortidsblik, og lægger op til at eleverne forstår, at historiske begivenheder kunne være forløbet på en anden måde.
 • Interviews med unge fra Grønland og Færøerne. I filmene giver unge fra de to lande en stemme i forhold til forskellige tematikker, som de synes er vigtige for deres liv. Der lægges op til, at eleverne kan forholde sig til tematikkerne og sammenligne med deres eget liv.
 • Kildebankerne lægger op til, at eleverne arbejder undersøgende og problemorienteret, og eleverne øver sig i:
  • at stille relevante spørgsmål til fortiden
  • at forstå og håndtere spor og fortællinger fra fortiden
  • finde og vurdere historiske kilder, der kan give svar på de stillede spørgsmål
  • at bruge de anvendte kilder til at give gyldige svar og på baggrund af disse at kunne formulere relevante egne fortællinger om fortiden

Kilderne kan trækkes over i skolens LMS system fx MinUddannelse

Læremidlerne

Det en fleksibel samling af læremidler, der kan bruges på forskellig vis alt efter målet med undervisningen, tid og elevernes engagement.

I lærervejledningerne til de enkelte læremidler findes inspiration til, hvordan de kan bruges.

Fælles Mål:

Materialerne er udarbejdet med udgangspunkt i intentionerne i Fælles Mål for fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab og geografi. I lærervejledningerne til de enkelte læremidler er målene udfoldet.

CopyDan

Alle materialer på rigetinord.dk må du bruge i din undervisning.

Hvis du er på en skole, der er udvalgt Copydan skole, skal du huske at indberette de materialer, du bruger fra denne hjemmeside. Se mere på http://www.tekstognode.dk

Fælles Mål

Materialerne er udarbejdet med udgangspunkt i intentionerne i Fælles Mål for fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab og geografi. I lærervejledningerne til de enkelte læremidler er målene udfoldet. Find dem her nedenfor:

Kontakt med udgiverne

Du er altid velkommen til at kontakte os med ris og ros, anbefalinger og kommentarer til dette materiale.

Create a website or blog at WordPress.com