Dilemmaspil Færøerne

Materialer og vejledning til læreren

Spillet er målrettet 7.-9. klasse.

Det tager 3-4 lektioner at gennemføre. Spillet kan spilles på en eller flere dage.

Der er otte roller. Det er mest hensigtsmæssigt, at der min. er to elever om rollerne. Det er vigtigt at rollerne som Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen (mødeledere) er “markante” elever, der kan påtage sig rollerne. Din rolle som lærer er beskrevet nedenfor. Placer gerne elevernes borde i en rundkreds, alternativt i en hestesko.

Introduktion til optakten til Klaksvikstriden og det dilemma, eleverne skal arbejde med:

Klaksvikstriden

Dilemmaspil er velegnede til at styrke elevernes perspektivskifte og historiske empati. Ved at påtage sig en rolle og kæmpe for rollens overbevisning, præsenteres flere perspektiver og løsninger.

Printes til eleverne:

Til læreren

Dilemmaspillet trin for trin:

 1. Scenen sættes. Eleverne ser videoen med billeder og fortælling op til konfliktens start.
 2. Rollerne fordeles og eleverne går i dialog om, hvad det er for en rolle, de skal spille i løsningen af konflikten. Alle roller spilles af flere elever, der arbejder sammen om rollen og forbereder sig på, hvordan de vil arbejde sammen om præsentation og hjælpe hinanden under diskussioner.
  • Eleverne får elevteksten udleveret. Mens eleverne læser teksten, er det hensigtsmæssigt, at de noterer ned/markerer de steder, der har særlig betydning for deres rolle.
  • Efterfølgende skriver de noter til, hvordan de vil forholde sig i den nuværende situation. Hvad er et krav for at indgå i et forlig? Hvad kan de gå på kompromis med?
  • Hvad frygter de mest? Hvad ønsker de mest?
  • Hver gruppe laver en øverunde, hvor de præsenterer deres rolles holdninger, ønsker og argumenter.
 3. Dilemmaspillet spilles
  • Placér alle deltagerne i en hestesko, med et mødelederbord i åbningen til Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen (mødeledere). De øvrige deltagere placeres rundt i hesteskoen. Alle parterne får udleveret skemaet, hvorpå de kan notere holdninger og konsekvenser på.
  • Spillet sættes i gang. Viggo Kampmann åbner med at byde velkommen og skitsere baggrund og status for konflikten, og at formålet med mødet er at forhandle og indgå et forlig.
  • Derefter får parterne ordet på skift. Rækkefølgen står på Viggo Kampmanns rollekort. Niels Elkær-Hansen hjælper Viggo Kampmann med mødeledelsen og notatføringen.
  • Når alle har præsenteret sig selv, deres holdninger og ønsker, præsenterer Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen de seks forligspunkter, som de er med sig.
  • Disse forligspunkter diskuteres.
  • Efter 35/40 minutter stopper læreren spillet og giver Viggo Kampmann og Niels Elkær-Hansen til opgave at samle op på de præsenterede løsningsforslag og præsentere de forskellige løsninger (udleveres til alle rollerne).
  • Løsningsforslagene diskuteres og behandles af de forskellige parter. De melder tilbage, hvordan de vil forholde sig til forslaget. Der kan stemmes, hvis man ikke bliver enige. Kommer der ro på konflikten? Eller ender det med et fysisk opgør med det danske politi? Notér konsekvenser ned i sidste kolonne på skemaet.
  • Læreren skriver på tavlen den endelig beslutning. Herefter byder alle parterne ind med, hvad konsekvensen af beslutningen vil blive, på baggrund af det der blev sagt.
  • Til sidst præsenteres det, der faktisk skete (næste lektion): Det skete … (efter spillet)
 4. Evaluering
  • Eleverne kan i grupper á 3 forholde sig til dilemmaspillet. Understøt evalueringen ved f.eks. at lade eleverne understøtte deres oplevelse ved først enkeltvis at notere deres oplevelser ned. Derefter vendes tankerne i grupperne. Afslutningsvis kan gruppernes diskussioner præsenteres i plenum.
  • Hvor let/svært var det at finde en løsning på konflikten?
  • Kan I bruge konflikten til at forstå mere om Færøerne?
  • Hvad var jeres primære fokus i debatten? Hvorfor tror I det?
  • Kender I andre konflikter?

Create a website or blog at WordPress.com