Om os

Jens Aage Poulsen

Jens Aage Poulsen er lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og tilknyttet Historielab.dk, hvor han arbejder med forsknings-, udviklings- og formidlingsopgaver især i forbindelse med historiefaget i grundskolen – herunder med udvikling af læremidler og didaktiske materialer.

Astrid Marie Møller Danielsen

Astrid Danielsen er lektor og konsulent for kulturfagene på UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, hvor hun vejleder lærere i kulturfagene og beriger læremidler. Astrid afholder kurser og udviklingsforløb i kommuner og på skoler i en stor vifte af temaer.

Claus Hermansen

Claus Hermansen er konsulent for Styrkeakademiet, hvor han underviser fagprofessionelle i trivselsopgaven i klasseværelset. Claus leverer grafisk design og opsætning, hjemmesider og videoredigering i en portefølje af digitale og analoge udgivelser og produkter.

Lars Clausen

Lars Clausen er konsulent på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor han arbejder med udviklings- og formidlingsopgaver samt projektledelse inden for kulturmøder, udsatte børn og unge samt grundskolens inklusionsopgave.
Lars leder vidensrejser, kurser og projekter for lærere, skoler og kommuner med fokus på pædagogisk udvikling og ledelse i grundskolen.

Baggrund

I juni 2021 bevilligede Undervisningsministeriet midler til et konsortium bestående af Historielab – Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Styrkeakademiet ApS og UCL Center for Undervisningsmidler til at udvikle et gratis, online undervisningsmateriale, der skal udbrede kendskabet om Færøernes og Grønlands historie, kultur og kunst til eleverne på mellemtrin og udskoling i den danske grundskole.

Resultatet af arbejdet foreligger nu på platformen http://www.rigetinord.com, der blev udgivet den 30. maj 2022.

HistorieLab har stået for det faglige indhold, der er udviklet i nært samarbejde med UCL Center for Undervisningsmidler. Styrkeakademiet har bidraget med grafisk tilrettelæggelse af dilemmaspil og brætspil, samt optagelse og redigering af de gennemførte video-interviews på Færøerne og i Grønland.

Dilemmaspillene er udviklet i samarbejde med pædagogisk leder og forsker i brug af spil i undervisningssammenhænge, Marianne Dietz, ph.d.

Udviklet i samarbejde med skoler

Deutsche Schule Hadersleben
Skolen for det tyske mindretal i Haderslev er en grundskole for elever fra 0. – 9. klasse for elever med tilknytningsforhold til det tyske mindretal i Sønderjylland. Lærer Kim Bjerringgaard har sammen med kollegaer og elever engageret sig aktivt i afprøvning og udvikling af materialet gennem skoleåret 2021-22.

Stokkebækskolen
I det skønne landskab på Sydøstfyn ligger Stokkebækskolen. Skolens værdier er fællesskab, gode relationer, faglig ansvarlighed og livsmod. Vi er en skole med 460 glade og nysgerrige elever. Sammen med deres lærer Dorthe Vatnamo Madsen, har de 19 skønne unge mennesker i klassen 8.b testet materialet rigetinord.dk. De blev især optaget af dilemmaspillet, som de gennemspillede med stor indlevelse og entusiasme. Dorthe har bidraget med afprøvning og vejledning om materialets design og opsætning.

Skolen ved Sundet
Den københavnske skole ligger på Amager og har godt 900 elever fra 0. – 9. klasse.
Lærer Trine Hertz Terkelsen har afprøvet dele af materialet med sin 7. og 8. klasse. Skolen har bidraget med feedback i forhold til, hvordan materialet fungerer i praksis.

Lemtorpskolen
Ved vestkysten findes en af skolerne i Lemvig. Den har ca. 350 elever fra 0. til 9. klasse. Lærer Louise Urth har afprøvet en del af materialet i sin 9. klasse. Både hun og hendes elever har givet feedback på, hvordan materialet er anvendelig i praksis.

Kirkebakkeskolen
Øst for Vejle ligger Kirkebakkeskolen. En kommunal skole med lever fra 0.-9. klassetrin. I et forløb har lærer Charlotte Vedstesen Hansen afprøvet dele af materialet i en 6. klasse. Efterfølgende har hun givet respons på materialets brugbarhed på mellemtrinnet.

Om Riget i Nord:

Undervisningsmaterialet har som mål at understøtte danske elever på mellemtrinnet og i udskolingens kendskab til Færøerne og Grønland. Projektet har et elev-til-elev perspektiv, og tager udgangspunkt i, hvad grønlandske og færøske elever har på hjerte, når de formidler deres kultur, historie og kunst.
Udviklingen af læringsressourcerne i ”Riget i Nordatlanten” afholdes på finansloven for 2021 på § 20.84.21.50 Tilskud til initiativer til fremme af kendskab til rigsfællesskabet. Puljen varetages af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

’Riget i Nordatlanten’ omfatter forskellige dele:  to brætspil, to kildebanker med kildebaserede undervisningsforløb, dilemma-/rollespil, en lang række korte film fra henholdsvis Færøerne og Grønland samt en undervisningsvejledning til lærerne.

Projektet har samarbejdet med fem skoler om brugerdrevet udvikling og aktionslæringsdrevet evaluering på i alt fem skoler på forskellige stadier i udviklingsforløbet. Det er skoler med stærke faglige lærere, der har fået afgørende indflydelse på materialerne. Både i form af respons fra eleverne efter afprøvningerne, men også i forhold til lærernes tilbagemeldinger som didaktikere. I løbet af skoleåret 2021-22 har Jens Aage Poulsen fra Historielab og Astrid Danielsen fra UCL Center for Undervisningsmidler besøgt undervisningen på skolerne og gennemført et aktionsforløb med lærere og elever.

Create a website or blog at WordPress.com