Kommuner og landsråd

Den danske konge Christian X besøger Grønland i 1921.

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 3

Få teksten læst højt

I 1908 besluttede regeringen af dele Grønland i 62 kommuner. 26 i Sydgrønland og 36 i Nordgrønland. Hver kommune skulle ledes af et kommuneråd, der var valgt af den grønlandske befolkning i kommunen.

Kommunerådene skulle sørge for at holde ro og orden i kommunen og tildele de, der havde behov understøttelse og fattighjælp. Desuden skulle de hjælpe folk, der flyttede fra udsteder til de lidt større bygder.

Der blev oprettet to landsråd, et for Sydgrønland med 11 og et for Nordgrønland med 12 medlemmer. Medlemmerne af landsrådene var valgt af kommunerådene.

I et interview fra 1934 sagde direktøren for Grønlands Styrelse Jens Daugaard-Jensen (1871-1938) om kommunerådene og landsrådene:

”[…] med kommunerådene og landsrådene lykkedes det os at bringe grønlænderne nærmere til os. Og det var en stor lykke. Vi trængte til, at de kunne se vores gode vilje og vort ønske om at vinde deres tillid. De trængte til at mærke, at vi gerne ville forstå dem og lytte til dem. […]

Der har på Grønland været tilfælde af modstand mod os. Nu er den stort set forsvundet. […]

Nu har grønlænderne et endnu større håb om at komme Danmark så nær som muligt, at lære dansk og føle sig som danske.”

Ole Vinding: Grønland 1945. 1946

Spørgsmål

  • Hvem er ”vi” i kilden?
  • Hvilket syn på Grønland og grønlænderne kommer til udtryk i kilden?

Create a website or blog at WordPress.com