Dyre forandringer

Efter Grønlands overgang til status som amt, iværksætter den danske stat omfattende investeringer i amtet mod nord.

Kildebank Grønland udvidet – tema 5, kilde 1

Få teksten læst højt

Det kostede mange penge at modernisere Grønland. Oversigten viser udgifter i 1952 sammenlignet med 1949.

Spørgsmål

  • Hvilke udgifter til Grønland er steget mest og mindst fra 1947-48 til 1951-52?
  • Hvilke grunde kan der være til de største og mindste forandringer?
  • Hvad viser det om Danmarks moderniseringspolitik?

Create a website or blog at WordPress.com