Hans Egedes syn på Grønlænderne

Portræt af den danske præst Hans Egede.

Kildebank Grønland udvidet: Tema 2. kilde 2

Få teksten læst højt

Hans Egede (1686-1758) betragtede grønlænderne som laverestående og primitive mennesker. At gøre dem kristne, så de levede efter den kristne lære, ville gøre dem mere civiliserede, mente han.

Kilde a

”[…] dette folks temperament er flegmatisk (doven og ligeglad). De er i det store hele dumme og koldsindige af natur. De viser sjældent følelser og lidenskab. Man kan snarere sige, at de i deres måde at være på har et følelsesløst sind. Dog mener jeg, at en del af forklaringen på deres dumhed og koldsindighed er, at de mangler dannelse, og metoder til at skærpe deres sind. […]

De (grønlænderne) må holdes under nogen tugt (streng opdragelse) og disciplin. […] deres løgnagtige åndemanere og deres overtro og indbildningskunst, og det onde der kommer deraf, må forbydes.”

Hans Egede: Relationer fra Grønland, 1721-36. 1741

Kilde b

Hans Egede (1686-1758) mente, at grønlænderne levede et uartigt liv. Ifølge tidens kristne lære, måtte en mand og en kvinde kun gå i seng sammen, hvis de var gift. Loven havde strenge straffe for utroskab. Derfor var Hans Egede fortørnet over, at grønlænderne så mere frit på den slags.

”Mange mænd og kvinder mødes. Så spiser de og begynder at synge og danse på den måde, som de nu har for vane. Så går den ene mand efter den anden med en kvinde ind bag et forhæng, som er hængt op i den ene ende af huset. Her ligger de på briksen og kæler for hinanden.

Kun de gifte deltager i denne skammelige hore-leg. Kvinderne ser det som en lykke og ære, hvis en åndemaner ligger med dem. Ja, mange mænd betaler endda åndemaneren for at ligge hos deres kone.”

Hans Egede: Relationer fra Grønland, 1721-36. 1741

Spørgsmål

  • Se kilde a. Hvad kan være forklaringen på, at Egede vurderer grønlænderne sådan?
  • Hvad skal der ifølge Egede til for at gøre grønlænderene mere civiliserede?
  • Se kilde b. Hvorfor mon man havde forskellige opfattelser af seksualmoral i Danmark og i Grønland?

Create a website or blog at WordPress.com