Nordboerne var der først

Kildebank Grønland udvidet: kilde 1

Få teksten læst højt

Mange grønlændere mener, at de – og ikke danskerne og Danmark – har ret til Grønland. Deres begrundelse er, at grønlænderne var de første, der bosatte sig i landet. Det er historikeren Thorkild Kjærgaard, der fra 2002 til 2016 var ansat på Grønlands Universitet, ikke enig i. I en kronik i Weekendavisen skrev han bl.a.:

”De første, som formåede at bide sig fast og bosætte sig i Grønland […] var nordboerne, som med den norsk-islandske høvding Erik den Røde i spidsen slog sig ned i Sydgrønland i slutningen af 900-tallet. Herfra bredte de (nordboerne) sig op langs vestkysten i det siden Kristi fødsel folketomme land. […]

Et par århundreder efter at nordboerne havde etableret sig i det sydlige og sydvestlige Grønland […] (kom inuitterne) […] et succesfuldt erobrerfolk, til Grønland. […] Inuit havde intet med de tidligere ur-amerikanske beboere (fx Independence- og Saqqaq-kulturen) i Grønland at gøre […]

Der er ingen samtidige vidnesbyrd om konflikter mellem inuit og nordboerne […].

Dermed ikke sagt, at det var presset fra inuit, der var årsag til nordboernes forsvinden fra Grønland i løbet af 1400-tallet […]. (at nordboerne forsvandt var snarere) en konsekvens af den massive affolkning, der ramte Europa i 1400-tallet som følge af Den sorte Død.”

Thorkild Kjærgaard: Det grønlandske janusansigt. Weekendavisen, 23. november 2018

Spørgsmål

  • Hvorfor mener ophavsmanden (Kjærgaard), at nordboerne forsvandt fra Grønland?
  • Hvilken kilde ville du gerne have, hvis du ville finde det endelige svar på, hvorfor nordboerne forsvandt fra Grønland?

Create a website or blog at WordPress.com