Ophold i Grønland

Den gamle havn i Nuuk

Kildebank Grønland udvidet: Tema 3. kilde 1

Få teksten læst højt

Den danske politiker Emil Bluhme (1833-1926) boede i 1863-1864 i Godthåb (nu: Nuuk). Han skrev en bog om sine oplevelser og om grønlænderne. I den kan man bl.a. læse:

Emil Bluhme

Kilde a

”Christian, vor kajakmand, 24 år, en ret dygtig fanger. Men han har valgt at følge med os. Det viser, at han er en af nutidens grønlændere. Som alle grønlændere er han meget doven. Hellere end at være på fangst foretrækker han at gå os til hånde mod at få mad. […] Han er det rene forfald i forhold til hans forfædre. Han føler ingen skam ved således at gøre sig til slave […].”

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Kilde b

”Grønlænderne i Godthåb består næsten udelukkende af folk, som arbejder i handelen, daglejere og deres familier. De ernæres af handelen og kun med europæiske fødevarer. De er ude af stand til at klare sig selv. […]

De få frie grønlændere, som lever her, er også forkælede, og de sejler sjældent i kajak. Ingen af dem har nogensinde fanget en sæl. Før de vil sejle ud og fiske i en kajak, vil de hellere tigge hos europæerne […].”

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Kilde c

”Ud over de nødvendige ting Danmark leverer til Grønland […] sender man alle mulige fristelser, som ødelægger befolkningen: Brød og kaffe, sukker, figner, rosiner og lignende slikkerier. Grønlændernes ømme punkt er ganen. De eneste nydelser og sorger, de kender, er omsorgen for denne. […]

De er så lækkersultne, at de for en eller to beskøjter sælger skindene, de skulle have brugt til kajakken, til klæder, til både. […] De forsømmer at købe jern til deres harpuner, rifler til deres jagt […] uden tanke om, at de derved mister muligheden for i morgen at fange noget – alt for brød og kaffe!”

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Spørgsmål

  • Bluhme er førstehåndsvidne til livet i Godthåb. Hvordan vurdere du kildens troværdighed? Begrund.
  • Hvilken opfattelse har Bluhme af grønlænderne?
  • Hvilke problemer mener Bluhme, at der er i Grønland?
  • Hvem er ifølge Bluhme skyld i problemerne?

Create a website or blog at WordPress.com