Grønland – et forbillede

Flag foran FN’s hovedkvarter i New York, USA

Kildebank Grønland udvidet – tema 4, kilde 8

Få teksten læst højt

Danmark var med i de Forenede Nationer (FN). Lande, der havde kolonier, havde forpligtiget sig til at give kolonierne selvstyre. Desuden skulle de støtte kolonierne økonomisk, socialt og politisk, så kolonierne udviklede sig og kunne blive selvstændige stater.

FN overvågede, hvordan det gik med udviklingen i de tidligere kolonier. I 1950 var FN’s vicegeneralsekretær Victor Chi-Tsai Hoo leder af FN’s inspektion i Grønland. Danske embedsmænd havde bestemt, hvad Hoo skulle se. Medlem af Landsrådet, Augo Lynge, var tolk under besøget:

”[…] vi er allerede imponerede af […] den økonomiske og sociale fremgang, som trives i Grønland, og af den brede politiske visdom, der tilsigter at udvikle selvstyre i Grønland. Jeg er specielt imponeret af det voksende arbejde for bedre undervisning og bedre sundhedsmæssige forhold i Grønland. […]

Endnu mere imponerende er oplevelsen af, at der er et ligestillet og naturligt venskab imellem danskere og grønlændere. […]

Jeg føler, […] at alle danskere betragter grønlænderne som deres brødre, hvis fremgang og velfærd de er sat til at sørge for. […] Og vi er imponerede over den beslutsomhed grønlænderne udviser, for at de kan lære mere og mere at leve som medlemmer i den moderne verden.”

Grønlandsposten, nr. 13-14-15, 1950)

Spørgsmål

  • Hvad imponerer vicegeneralsekretær Hoo?
  • Hvilken betydning tror du, at det havde, at Hoo’s besøg var planlagt af danske embedsmænd, og at Augo Lynge var tolk?
  • Hvilket indtryk giver kilden af grønlænderne og danskerne?

Create a website or blog at WordPress.com