Bloktilskud

En af de mange boligblokke, der blev bygget i hovedstaden Nuuk i løbet af 1960’erne.

Kildebank Grønland udvidet – tema 5, kilde 4

Få teksten læst højt

Grønland modtager næsten 4. mia. kr. om året i bloktilskud fra Danmark (Tal fra 2020). I 1996 sagde Per Rossing Petersen, der i 2016 blev formand for partiet Inuit, om bloktilskuddet:

”Vi kan godt klare os uden dette bloktilskud, endda meget bedre […]. (Når vi får bloktilskud) mister grønlænderne deres ansvarsfølelse og selvværdsfølelse. (Det bliver også taget fra grønlænderne) gennem den koloni-agtige måde, landet bliver styret på. (Det samme sker) gennem bloktilskuddet, som jo også giver en sovepude-effekt på hele samfundet. Lad os se hvad der egentlig ville ske, hvis vi fjerner dette – roden til alt ondt – bloktilskud.”

Jón Th. Thór (m.fl.): Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland. 2012

Spørgsmål

  • Hvad er ophavsmandens (Per Rossing-Petersen) begrundelse for, at Grønland ikke længere skal have bloktilskud?
  • Overvej om der er noget om ophavsmandens opfattelse.
  • Bloktilskuddet udgør halvdelen af selvstyrets indkomst.
    Hvilke konsekvenser ville en afskaffelse af bloktilskuddet mon have?

Create a website or blog at WordPress.com