Dansk er vejen frem

Kildebank Grønland udvidet – tema 4, kilde 3

Få teksten læst højt

Efter krigen drøftede landsrådene Grønlands fremtid. De fleste mente, at det var nødvendigt, at dansk blev hovedsproget i Grønland. Her er et par citater fra diskussionen:

”Det er tydeligt, at hvor meget vi end kræver udvikling, er der snævre grænser for, hvad vi kan udrette, så længe vi ikke behersker mere end det grønlandske sprog. På den måde vil vi aldrig komme på lige fod med andre nationer. […]”

Nicolaj Rosing i: Ole Vinding: Grønland 1945. 1946

”Folk i Grønland er ved at forstå, at når de kun kan tale grønlandsk, kan det ikke lade sig gøre at komme op på siden af voksne nationer. På grund af vort manglende kendskab til fremmede sprog, foregår vores udvikling alt for langsomt.”

Peter Street i: Ole Vinding: Grønland 1945. 1946

Spørgsmål

  • Hvilken holdning ville du have, hvis du var landsrådsmedlem og deltog i debatten i 1945?
  • Ud fra et nutidsperspektiv – hvilken holdning har du til spørgsmålet om dansk i Grønland? Begrund.
  • Overvej hvilken betydning sproget har for ens forståelse af sig selv og ens omgivelser.

Create a website or blog at WordPress.com