Uenigheden om fremtiden

Aviser var en vigtig kilde til at dele informationer og binde Grønland sammen som befolkning.

Kildebank Grønland udvidet – tema 4, kilde 6

Få teksten læst højt

Ikke alle var enige i den danske regerings planer for Grønland. I den grønlandske avis Avanganamiok (Nordgrønlænderen) diskuterede landsrådsmedlemmerne Frederik Lynge og Gerhard Egede planen. Den dansksprogede avis Grønlandsposten refererede deres diskussion:

”Lynge kaldte regeringens plan for et ultimatum. […] Han bebrejdede Landsrådene, at de ikke gav sig Tid til at rådspørge befolkningen før de slog til (accepterede regeringens planer for Grønland) […]

Hvordan vil det blive, når (danske) fiskerne efterhånden kommer til vort land i større tal […] og i deres store både kan fiske på søterritoriet, hvor der er store fiskerigdomme. […]

Lynge kritiserede Landsrådet for at være for ringe til at udpege de medlemmer, der skal repræsentere den grønlandske befolkning i Grønlandskommissionen.”

”Egede forklarede, at Landsrådets svar til regeringen blev givet efter moden overvejelse og efter mange forhandlinger og diskussioner. Egede sagde:

Vi ønsker at få et fuldt ansvar, så vi kan blive ligestillet med de danske i Grønland, vi vil vinde Tillid fra alle Kanter og vi vil gøre det gennem selvhjælp. Vi har taget mod til os til at rydde hindringerne. Vi ved, at det er forbundet med et meget stort Ansvar.

Om Grønlandskommissionens sammensætning mente Egede: Det ikke er vigtigst, hvem der er blevet valgt til Kommissionen, men at Kommissionsmedlemmerne arbejder for Grønlændernes Sag.”

Grønlandsposten 1. feb. 1949

Spørgsmål

  • Hvilke to opfattelser af Grønlands fremtid kommer til udtryk i kilden?
  • Hvem ville du støtte, hvis du sad i Landsrådet? Begrund hvorfor?

Create a website or blog at WordPress.com