Statsministerens planer

Hans Hedtoft, statsminister fra 1947 til 1950 for Danmark, Grønland og Færøerne.

Kildebank Grønland udvidet – tema 4, kilde 5

Få teksten læst højt

I sommeren 1948 besøgte statsminister Hans Hedtoft (1903-1955) Grønland. I en tale til Landsrådene sagde han bl.a.:

”Lad mig derfor straks sige, at det er hele Danmarks ønske at bevare og udbygge den århundredgamle tilknytning mellem Grønland og Danmark. Danmark ønsker at bevare magten over Grønland. Al anden tale har intet med det danske folks vilje og ønske at gøre.

Det er også det danske folks ønske, at den kommende tids udvikling af Grønlands økonomiske og kulturelle liv skal forbedre grønlændernes levevilkår.”

Grønlandsposten, 1. september 1948

Spørgsmål

  • Hvordan mener Hedtoft, at forholdet mellem Danmark og Grønland skal være i fremtiden?
  • Hvad skal der ifølge Hedtoft ske med Grønland?
  • Hedtoft taler om ”det danske folks ønske”. Hvorfor mon han ikke nævner et grønlandske folks ønske?
  • Hvad kan Hedtoft mene med ”Al anden tale”?

Create a website or blog at WordPress.com