Ophold i Grønland

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 1

Få teksten læst højt

Den danske politiker Emil Bluhme (1833-1926) boede i 1863-1864 i Godthåb (Nuuk).

Han skrev en bog om sine oplevelser og om grønlænderne. I den kan man læse:

Emil Bluhme

Kilde a

”Christian, vores kajakmand, 24 år, er en dygtig fanger. Men i stedet for at leve som fanger har han valgt at følge med os. Det viser, at han er en af nutidens grønlændere. Som alle grønlændere er han meget doven. Hellere end at være på fangst foretrækker han at arbejde for os mod at få mad. […] Han er det rene forfald i forhold til hans forfædre. Han føler ingen skam ved således at gøre sig til slave […].”

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Kilde b

”Grønlænderne i Godthåb består næsten udelukkende af folk, som arbejder i handelen, daglejere og deres familier. De lever af handelen og spiser kun europæiske fødevarer. De er ude af stand til at klare sig selv. […]

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Kilde c

”Ud over de nødvendige ting Danmark leverer til Grønland […] sender man alle mulige fristelser, som ødelægger befolkningen: Brød og kaffe, sukker, figner, rosiner og lignende slikkerier. Grønlændernes ømme punkt er ganen. De eneste nydelser og sorger, de kender, er omsorgen for denne. […]

De er så lækkersultne, at de for en eller to beskøjter (en slags kiks) sælger skindene, de skulle have brugt til kajakken, til klæder, til både. […] De forsømmer at købe jern til deres harpuner, rifler til deres jagt. […] De tænker ikke på, at de så mister muligheden for i morgen at fange noget. De gør alt for brød og kaffe!”

Emil Bluhme: Fra ophold i Grønland 1863-64. 1865

Spørgsmål

  • Bluhme har været i Nuuk (Godthåb). Men kan man stole på det, han skriver? Hvad mener du, at der passer – og hvad passer ikke? Begrund.
  • Hvordan opfatter Bluhme grønlænderne?
  • Hvilke problemer mener Bluhme, at der er i Grønland?
  • Hvem mener Bluhme, der er skyld i problemerne?

Create a website or blog at WordPress.com