Danskere i Grønland

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 2

Få teksten læst højt

Mathias Storch (1883-1957) var grønlandsk forfatter og præst. I sin bog Strejflys over Grønland skrev Storch om danskere, der blev ansat i Grønland.

”Grønland bør ikke mere være et sted, hvor mindre dygtige akademikere og andre folk fra Danmark får arbejde. Men desværre sender man folk med dårlige eksamenskarakterer derop.

Det vil dog være indlysende, at hverken Danmark eller Grønland er tjent med, at der kommer sådanne tjenestemænd*) til landet.”

Mathias Storch: Strejflys over Grønland. 1930

*) Tjenestemand = ansat i det offentlige.

Spørgsmål

  • Hvilke danskere får ifølge Storch arbejde i Grønland?
  • Hvad kan være forklaringen på det?

Create a website or blog at WordPress.com