Kommuner og landsråd

Den danske konge Christian X besøger Grønland i 1921.

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 3

Få teksten læst højt

I 1908 bestemte den danske regering at opdele Grønland i 62 kommuner. Hver kommune skulle have et kommuneråd, der blev valgt af befolkningen i kommunen.

Kommunerådet skulle sørge for at holde ro og orden i kommunen. Det skulle også hjælpe dem, der ikke kunne klare sig selv. Desuden skulle kommunerådet hjælpe folk med at flytte fra udsteder til de lidt større bygder.

Der blev oprettet to Landsråd, et for Sydgrønland og et for Nordgrønland. Medlemmerne af Landsrådene var valgt af kommunerådene.

Men det var den danske regering, der havde den øverste magt i Grønland. Grønlands Styrelse i København sørgede for at gennemføre det, regeringen bestemte. I et interview fra 1934 sagde direktøren for Grønlands Styrelse Jens Daugaard-Jensen (1871-1938) om kommunerådene og landsrådene:

”[…] med kommunerådene og landsrådene lykkedes det os at bringe grønlænderne nærmere til os. Og det var en stor lykke. Vi trængte til, at de kunne se vores gode vilje og vort ønske om at vinde deres tillid. De trængte til at mærke, at vi gerne ville forstå dem og lytte til dem. […]

Der har på Grønland været tilfælde af modstand mod os. Nu er den stort set forsvundet. […]

Nu har grønlænderne et endnu større håb om at komme Danmark så nær som muligt, at lære dansk og føle sig som danske.”

Ole Vinding: Grønland 1945. 1946

Spørgsmål

  • Hvem er ”vi” i kilden?
  • Hvilket syn på Grønland og grønlænderne udtrykker kilden?
  • Hvad mon Daugaard-Jensen mener med, at grønlænderne ønsker at komme Danmark så nær som muligt?
  • Tror du, at alle grønlændere havde dette ønske? Begrund.

Create a website or blog at WordPress.com