Grønlændernes fremtid

Grønlandsk arbejde var hårdt og foregik udenfor.

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 4

Få teksten læst højt

I et interview fra 1934 sagde direktøren for Grønlands Styrelse Jens Daugaard-Jensen (1871-1938) om fremtidens Grønland.

”Danmark har påtaget sig en moralsk forpligtelse: Vi skal værne om det lille grønlandske folk. Vi skal skærme dem imod den triste skæbne, som er blevet andre naturfolk til del. Langsomt må det vænne sig til en modstandsdygtighed, så det kan klare sig […] i den øvrige verdens tempo.

Monopolet (at Grønland skal holdes isoleret for omverdenen) skal bevares. Spørgsmålet om at samle grønlænderne i større byer bliver måske engang aktuelt. Men kun hvis vi til den tid har skaffet nye muligheder, minedrift eller fiskeri i stor stil. Som forholdene er nu, er det ikke muligt at nedlægge de små bopladser og udsteder, hvor jægere og fanger skaffer sig det, de har brug for.”

Ole Vinding: Grønland 1945. 1946

Spørgsmål

  • Hvad mener Daugaard-Jensen med ”naturfolk”?
  • Hvad er ifølge Daugaard-Jensen Danmarks opgave over for Grønland og grønlænderne?
  • Hvem skal styre udvikling af Grønland?
  • Hvad er grønlændernes opgave i den proces?

Create a website or blog at WordPress.com