Bevar Grønland som det er

Livsvilkår i Grønland var meget forskellig fra Danmark i 1900.

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 5

Få teksten læst højt

Knud Oldendow (1892-1975) var i 1930’erne direktør i Grønlands Styrelse. Oldendow ønskede at bevare monopolet og beskytte grønlænderne mod påvirkninger udefra.

”[…] der er næppe noget andet kulturfolk (danskerne) i hele den vide verden, der har et lignende humant kolonistyre. Det har alene haft til formål at beskytte den indfødte befolkning.

Fra alle sider har der været sagt Danmark mange smukke, følte og rigtige komplimenter. Dem kan vi fortjent tage til os. Internationalt er dansk kolonistyre i Grønland forbilledligt – og det har folket bag sig. […]

Monopolet har været gavnligt og nødvendigt for at værne om det grønlandske folks naturlige og sunde opvækst. Det må anses for uheldigt og farligt allerede nu at ophæve det ved indførelse af frihandel*). […]

Det grønlandske folk er endnu ikke modent til friere forhold med ukontrolleret samkvem med andre. Det vil medføre stærk tilbagegang og delvis ødelæggelse af det, der allerede er nået.”

Knud Oldendow: Grønland. 1936

*) frihandel = ophæve monopolet, så alle kan købe og sælge varer i Grønland.

Spørgsmål

  • Hvad fortæller kilden om Danmark som kolonimagt?
  • Kan man stole på Oldenows vurdering af Danmark som kolonimagt. Begrund.
  • Hvorfor mener Oldenow, at monopolet skal bevares?
  • Hvad viser det om Oldenow syn på grønlænderne?

Create a website or blog at WordPress.com