Nordboerne var der først

Kildebank Grønland basis – tema 1, kilde 1

Få teksten læst højt

De fleste grønlændere mener, at de har ret til Grønland, fordi de var de første, der bosatte sig i landet. Det er historikeren Thorkild Kjærgaard ikke enig i. Fra 2002 til 2016 var Kjærgaard ansat på Grønlands Universitet. I en kronik i Weekendavisen skrev han:

”De første, som formåede at bosætte sig i Grønland […] var nordboerne, som slog sig ned i Sydgrønland i slutningen af 900-tallet. Herfra bredte de (nordboerne) sig op langs vestkysten i det folketomme land. […]

Et par århundreder efter at nordboerne havde bosat sig i Grønland […] (kom inuitterne) […] et succesfuldt erobrerfolk, til Grønland. […]

Der er ingen samtidige vidnesbyrd om konflikter mellem inuit og nordboerne […].

Derfor kan det godt være, at det var presset fra inuit, der var en af årsagerne til, nordboerne forsvandt fra Grønland i løbet af 1400-tallet […]. (At nordboerne forsvandt var snarere) en konsekvens af den massive affolkning, der ramte Europa som følge af Den sorte Død.*)

Thorkild Kjærgaard: Det grønlandske janusansigt. Weekendavisen, 23. november 2018

*) Den sorte Død var en pest-epidemi, der hærgede Europa i midten af 1300-tallet. Man regner med, at mellem ¼ og ½ af Europas befolkning døde af pest.

Spørgsmål

  • Synes du, at et folk har ret til et land, hvis de var de første, der bosatte sig i landet? Begrund.
  • Hvad mener Kjærgaard, at der er den vigtigste årsag til, at nordboerne forsvandt fra Grønland?
  • Hvilke kilder ville du gerne have, hvis du skulle finde ud af, hvorfor nordboerne forsvandt fra Grønland?

Create a website or blog at WordPress.com