Intro: Hvem kom først (basis)

Kildebank Grønland basis. Tema 1: introduktion

Få teksten læst højt

Indvandring

Arktis er de allernordligste landområder af Grønland, Europa Asien og Nordamerika. For flere tusinde år siden var her få mennesker, som levede af at jage og fiske.

For ca. 4.500 år siden vandrede et arktisk jæger-folk over isen fra Canada til den nordlige del af Grønland. De skaffede sig det, de skulle bruge, ved at jage på moskusokser, sæler, isbjørne, polarræve, fugle og harer. De fiskede også, men de havde ikke både. Derfor foregik fangsten fra kysten og fra kanten af isen. Redskaberne lavede jæger-folket af flint, ben og knogler.

Et andet jæger-folk indvandrede fra Canada til den sydlige del af Grønland. De havde både. Fra dem fangede de sæler, hvaler og andre havpattedyr. De jagede også fugle, rensdyr og fiskede.

Efter nogle hundrede år forsvandt jæger-folkene fra Grønland. Måske fordi klimaet blev mere koldt og fugtigt, og der blev færre fangstdyr. Fund fortæller også om andre folk, der siden indvandrede til Grønland, men de forsvandt også igen. Der har været perioder, hvor Grønland slet ikke har været beboet. Måske var det for svært at overleve i den barske grønlandske natur.

Nordboerne

Ved Brattahlid (Østerbygden) i Grønland har man genopført kirken, som man mener, at den så ud, da nordboerne boede der @ Wikimedia Commons.

I sidste del af 900-tallet rejste folk fra Island sig i Grønland. De bliver kaldt nordboerne. I de følgende år flyttede flere mennesker fra Island til Grønland. Her grundlagde de Østerbygden i den sydligste del af Grønland og Vesterbygden i nærheden af det nuværende Nuuk.

Efterhånden boede der omkring 3.000 nordboere i Grønland. De dyrkede jorden og holdt får. Nordboerne jagede også havpattedyr og isbjørne og fangede hvide falke. Hvert år kom skibe fra Bergen med varer fra Europa. De fik tænder fra hvalrosser og narhvaler, skind fra isbjørne og falke med tilbage.

I 1100-tallet fik nordboerne i Grønland deres egen biskop, og der blev bygget en domkirke. Men efterhånden kom der ikke skibe fra Norge hvert år. I begyndelsen af 1400-tallet ophørte forbindelsen mellem Norge og Grønland helt. Havde nordboerne forladt Grønland igen?

Thule-folket

Levn fra sommerboplads i nærheden af Thule (Qaanaaq). (c) Wikimedia commons

Omkring år 1000 indvandrede et nyt arktisk jæger-folk fra Canada til Grønland. De kaldes Thule-folket. Navnet har de fået efter stedet i det nordvestlige Grønland, hvor man fandt de første spor efter dem. Thule-folket var dygtige til at jage hvaler og andre havpattedyr fra kajakker og konebåde, og de havde slæder, der blev trukket af hunde.

Oprindeligt stammede Thule-folket fra Sibirien. De er forfædrene til nutidens grønlændere og andre arktiske jæger-folk i Canada. De kaldes også inuitter, som er det grønlandske ord for ”menneske”. I dag er inuitter betegnelsen for arktiske folk i Alaska, Canada, Grønland og Sibirien.

Da klimaet blev koldere vandrede inuitterne fra Thule-området mod syd. Og her mødte de nordboerne.

Create a website or blog at WordPress.com