Hvorfor forsvandt nordboerne fra Grønland?

Kildebank Grønland basis – tema 1, kilde 4

Få teksten læst højt

Ca. 400 år efter Erik den Røde kom til Grønland, var der ingen nordboere tilbage i Grønland.

I løbet af 1300-1400-tallet forsvandt nordboerne fra Grønland. I den periode blev klimaet i Grønland koldere. Det betød, at det blev svært at drive landbrug. Det var den vigtigste grund til, at nordboerne forlod Grønland. Måske er der også andre årsager.

Kilde a

I 1340’erne blev en norsk præst sendt til Grønland for at se, hvordan det stod til med kirken og dens ejendomme. Han så, at der ikke længere boede nordboere i Vesterbygden. Da præsten kom tilbage til Norge, fortalte han:

“I Vesterbygd står en stor kirke, som hedder Stensnæs kirke. Den kirke var en tid domkirke, og her boede biskoppen. Nu har skrællinger lagt hele Vesterbygden øde. Der er heste, geder, okser og får, men ingen folk, hverken kristne eller hedninge.”

Finnur Jónsson: Det gamle Grønlands Beskrivelse. 1930

Kilde b

En islandsk kilde fra 1379 fortæller:

“[…] skrællingerne (grønlænderne) overfaldt nordboerne. De dræbte 18 og tog to drenge som trælle.”

Erik Erngaard: Grønland i tusinde år. 1982

Kilde c

På en planche på Grønlands Nationalmuseum i Nuuk kan man læse denne forklaring på, at nordboerne forsvandt:

“I dag mener man, at der er to grunde til, at nordboerne forsvandt:

  • I Danmark, Norge og Sverige var folk ikke længere så interesseret i varer fra Grønland.
  • I løbet af 1300-tallet blev klimaet køligere. Det betød, at det blev sværere at drive landbrug i Grønland. Det køligere vejr betød også, at der blev mere drivis på havet. Det gjorde det vanskeligere for skibene at sejle.”

Spørgsmål

  • Hvilket indtryk giver kilde a og b om forholdene på nordboernes bopladser?
  • Hvilke forklaringer giver kilderne på, at nordboerne forsvandt?
  • Kilde 1 nævner endnu en grund til, at nordboerne forsvandt, nemlig Den sorte Død. Der kan altså være flere grunde til, at nordboerne forlod Grønland eller at de uddøde. Drøft med dine kammerater, hvilken grund der var den vigtigste.