Grønland – et forbillede

Flag foran FNs hovedkvarter i New York, USA

Kildebank Grønland basis – tema 4, kilde 7

Få teksten læst højt

Danmark var med i de Forenede Nationer (FN) fra begyndelsen. I FN blev landene enige om, at kolonierne skulle have selvstyre. De europæiske stater, der havde haft kolonier, skulle støtte de tidligere kolonier økonomisk, socialt og politisk. Det ville skabe udvikling i de tidligere kolonier, så de på et tidspunkt kunne blive selvstændige stater.

FN overvågede, hvordan det gik med udviklingen i de tidligere kolonier. I 1950 var FN’s vicegeneralsekretær Victor Chi-Tsai Hoo leder af FN’s inspektion i Grønland. Danske embedsmænd havde bestemt, hvad Hoo skulle se. Efter besøget sagde Hoo:

”[…] jeg er imponeret af […] den økonomiske og sociale fremgang, som jeg ser i Grønland. Også af de kloge politiske beslutninger, der er taget for at udvikle selvstyre i Grønland. Jeg er specielt imponeret af det voksende arbejde for at forbedre undervisningen og de sundhedsmæssige forhold i Grønland. […]

Endnu mere imponerende er oplevelsen af, at der er et ligestillet og naturligt venskab imellem danskere og grønlændere. […]

Jeg føler […] at alle danskere betragter grønlænderne som deres brødre, hvis fremgang og velfærd de er sat til at sørge for. […] Og jeg er imponeret over den beslutsomhed grønlænderne udviser, for at de kan lære mere og mere at leve som medlemmer i den moderne verden.”

Grønlandsposten, nr. 13-14-15, 1950

Spørgsmål

  • Hvad imponerer vicegeneralsekretær Hoo?
  • Hvilken betydning tror du, at det havde, at Hoo’s besøg var planlagt af danske embedsmænd?
  • Hvilket indtryk giver kilden af grønlænderne og danskerne?

Create a website or blog at WordPress.com