Fra det primitive til det civiliserede

Hans Hedtoft, statsminister fra 1947 til 1950, fremlægger Danmarks standpunkt om Grønlands fremtid for FN.

Kildebank Grønland basis – tema 4, kilde 6

Få teksten læst højt

I 1950 skulle den danske statsminister Hans Hedtoft i FN forklare, hvorfor Danmark fortsat havde Grønland som koloni.

”Den grønlandspolitik, Danmark har ført gennem ca. 175 år, har været præget af et ønske om at hjælpe grønlænderne. […] Vort mål har aldrig været at udnytte dem. Derimod har vi ønsket at beskytte og højne det primitive folk. Det er en opgave, vi har taget på os.

Vi har haft moralsk forpligtelse til at vise verdens andre nationer, hvorledes vi på human måde forstår at føre grønlænderne frem fra det primitive stade op til det niveau, vi selv befinder os på. Dette har været vores grund til at beholde Grønland.

Andersen, Astrid Nonbo: Grønland vil skrive sin egen historie. 2014

Spørgsmål

  • Hvordan forklarer Hans Hedtoft, at Grønland fortsat var en koloni?
  • Hvilken opfattelse af Grønland og grønlandsk kultur kommer til udtryk i kilden?
  • I midten af 1900-tallet mente de fleste, at folk i de tidlige kolonier var primitive. Hvad kan være forklaringen på, at der er få, som har denne opfattelse i dag?

Create a website or blog at WordPress.com