Den store beslutning

Den danske delegation ved FN i New York, USA

Kildebank Grønland basis – tema 4, kilde 8

Få teksten læst højt

På Landsrådsmødet den 9. september 1952 stemte et enigt Landsråd for, at Grønland blev en dansk amt. Dermed blev Grønland en del af Danmark. Efterfølgende holdt landsrådsmedlem Augo Lynge en tale.

”Landsrådet ønsker at knytte Grønland til moderlandet […]. I 231 år har Grønland og Danmark hørt sammen som koloni og moderland. I dette lange tidsrum er der sket en udvikling i Grønland. Mange tråde mellem Grønland og Danmark er knyttet sammen. De er efterhånden så stærke, at Grønland skal knyttes fast til Danmark. […]

Vi ser mange steder koloni-kampe, hvor indfødte kæmper for at rive sig løs fra moderlandet og blive selvstændige […]. Men her i Grønland vil vi gøre det modsatte. Her vil vi knytte Grønland fast til moderlandet. […]

Vi er overbevist om, at det er til vor fordel. Fordi det er en forudsætning for, at udviklingen kan videreføres politisk, kulturelt, økonomisk og sprogligt. Det vil gøre Grønland til et normalt udviklet civiliseret land.”

Grønlandsposten, 24. sep. 1952

Spørgsmål

  • Hvilken holdning har Augo Lynge til, at Grønland bliver en del af Danmark?
  • Hvad er Lynges begrundelse for, at Grønland skal vælge en anden vej end andre kolonier?
  • Hvordan opfatter Lynge Grønlands udvikling?

Create a website or blog at WordPress.com