Omkringliggende lande

Kildebank Færøerne basis, tema 1: kilde 1

Spørgsmål

  • Kig på landkortet (kilde 1). Hvorfor kunne de første på Færøerne være kommet fra?
  • Hvorfor tror I, de har rejst til Færøerne?

Create a website or blog at WordPress.com