Hans Egedes syn på Grønlænderne

Kildebank Grønland basis – tema 2: Kilde 2

Hans Egede (1686-1758) mente, at grønlænderne var laverestående og primitive mennesker. De troede på ånder, som åndemanere havde kontakt med. Egede mente dog, at grønlænderne kunne blive civiliserede mennesker. Det skulle ske ved at gøre dem kristne, så de levede efter den kristne lære. Hans Egede skrev sådan om grønlænderne.

Kilde a

”[…] dette folk er flegmatisk (de er dovne og ligeglade). De er i det store hele dumme og koldsindige. De viser sjældent følelser og lidenskab. Man kan snarere sige, at de har et følelsesløst sind. Dog mener jeg, at en del af forklaringen på deres dumhed og koldsindighed er, at de mangler dannelse, og metoder til at skærpe deres sind (blive klogere). […]

De (grønlænderne) må holdes under nogen tugt (streng opdragelse) og disciplin. […] Deres løgnagtige åndemanere og deres overtro og indbildningskunst, og det onde der kommer deraf, må forbydes.”

Kilde: Hans Egede: Relationer fra Grønland, 1721-36. 1741

Kilde b

Hans Egede mente, at grønlænderne levede et uartigt liv. Ifølge den tids kristendom, måtte en mand og en kvinde kun gå i seng sammen, hvis de var gift. Der var strenge straffe for utroskab. Derfor var Hans Egede forarget over, at grønlændernes måde at leve på.

”Mange mænd og kvinder mødes. Så spiser de og begynder at synge og danse. Så går den ene mand efter den anden med en kvinde ind bag et forhæng, som er hængt op i den ene ende af huset. Her ligger de på briksen og kæler for hinanden.

Kun de gifte deltager i denne skammelige hore-leg. Kvinderne ser det som en lykke og ære, hvis en åndemaner ligger med dem. Ja, mange mænd betaler endda åndemaneren for at ligge hos deres kone.”

Hans Egede: Relationer fra Grønland, 1721-36. 1741

Spørgsmål

  • Se kilde a. Hvad kan være forklaringen på, at Hans Egede og andre dengang havde denne opfattelse af grønlænderne?
  • Hvad skal der ifølge Egede til for at gøre grønlænderne mere civiliserede?

Create a website or blog at WordPress.com