Monopolet

Et dansk frimærke med grøndlandsk motiv

Kildebank Grønland basis- tema 2: kilde 1

Lyt til teksten blive læst højt

Den dansk-norske konge gjorde, hvad han kunne for at få monopol (eneret) på al handlen i Grønland. Hollænderne blev ved med at fange hvaler og handle direkte med grønlænderne i lang tid. Det var en af grundene til, at Bergens-kompagniet ikke tjente nok.

”De varer, man kunne få fra Grønland, var rensdyr- og sælskind, hvalrostænder, hvalkød og spæk samt tran til lamper. Selv om grønlænderne ikke måtte handle med fremmede som fx hollandske hvalfangere, gik handelskompagniet på Grønland fallit i 1772. Det blev afløst af Den kgl. Grønlandske Handel (KGH), der fik eneret på handelen i 1776. Ind til 1950 tog KGH sig af al handel på øen […]. KGH skulle også styre kolonien og sørge for, at grønlænderne lærte om kristendommen.”

Heino Døygaard: Danmarks fjerne kolonier i syd og nord. 2002

Spørgsmål

  • Hvilke varer fik Danmark fra Grønland?
  • Den danske konge havde forbudt folk fra andre lande at handle med grønlænderne. Hvorfor mon hollænderne ikke gjorde, som den danske konge sagde?
  • Ville det være muligt for den danske konge at forhindre grønlænderne i at handle med fx hollandske hvalfangere? Hvorfor?

Create a website or blog at WordPress.com