Hvad sker der i Grønland?

Kildebank Grønland basis – tema 3, kilde 7

Få teksten læst højt

Selv om Grønland blev holdt isoleret fra omverdenen, skete der forandringer. Oversigten viser eksempler på forandringer fra 1937 til 1950.

Kilde: Hvem, Hvad, Hvor, 1953

Spørgsmål

  • Hvilke ændringer er de største?
  • Hvad mener du, at ændringerne betød for grønlænderne?

Create a website or blog at WordPress.com