Eliks straf

Kildebank Grønland basis – tema 2, kilde 3

Få teksten læst højt

Poul Egede (1708-1789) var søn af Hans Egede. Han var præst ved Godthåb (Nuuk) fra 1736 til 1740. Han skrev om en oplevelse, han havde haft som barn:

”Her på øen var også en åndemaner, som hed Elik. Der gik rygte om, at han påstod, at det var let at dræbe de fremmede (danskere og nordmænd) i Grønland. Næsten alle vores folk var ude på handelsrejser. De, der var tilbage, kunne let dræbes. Deres skønne ejendele og handelsvarer var således et let bytte.

Min far (Hans Egede) mente, at det var klogest at komme et angreb i forkøbet og jage grønlænderne en skræk i livet. Vi tog derpå hen til dem (Eliks boplads) med 7 bevæbnede mænd. Skønt jeg kun var en dreng, fik jeg også min bøsse. Vi kom derhen og så straks Elik, som blev taget til fange. […]

Da vi kom hjem, fik han nogle rap af en tamp (et tov) og blev sat i bøjen (lænke om benet). Det var han lettet over, for han troede, at vi ville slå ham ihjel.”

Poul Egede: Efterretninger om Grønland uddragne af en journal holden fra 1721 til 1788. 1988

Spørgsmål

  • Hvad viser kilden om forholdet mellem danskerne og grønlænderne?
  • Hvorfor mon Hans Egede ønskede at jage grønlænderne ”en skræk i livet?

Create a website or blog at WordPress.com