Intro: Færøerne under handelsmonopolet (udv.)

Kildebank Færøerne udvidet – tema 2

Lyt til teksten blive læst op

I 1600-tallet var Danmark et stort og mangfoldig rige, der omfattede Norge, Skåne, Slesvig-Holsten og kolonier i Vestindien og Indien. Færøerne er en del af det store rige, men interessen for øerne er ikke stor. Heller ikke andre lande viser den store interesse for øerne, der sjældent indgår i fredsforhandlinger efter danske nederlag, som fx ved Roskildefreden i 1658. Langsomt ændrer den holdning til de nordatlantiske øer sig, ikke mindst da handelsmonopolet viser sig at være en indbringende forretning.

Gabeltiden

I 1655 får Christoffer Gabel forpagtningsretten til handlen på Færøerne, og yderligere rettigheder i 1661 da Gabel af den enevældige danske konge Frederik den 3. får eneret på al handel på Færøerne. Gabel har lånt kongen penge, og en løsning på den manglende tilbagebetaling bliver Gabels gode forretning på Færøerne. Han satte alle priserne på vare, som blev fragtet til Færøerne, op, og tjente store summer på sin eneret til al handel. Omvendt satte han prisen lavt for de vare, som færingerne solgte til andre lande. Perioden blev præget af stor nød på Færøerne, og tiden beskrives som en dyster tid for færingerne.

Billede af Gabel @Wikipedia

Nólsoyar Páll

Efter Gabels død i 1708 overtog kongen selv monopolhandelen på Færøerne. Modstanden var stor, og Nólsoya Páll står i dag som den store færøske helt, der kæmpede for bedre vilkår for færingerne under monopolet. I 1804 byggede han Færøernes første selvejende skib siden 1500-tallet. Det fik stor betydning under krigen mellem Danmark og England i 1807, hvor Færøerne truedes af hungersnød. Nólsoyar Páll sørgede med sit skib for at skaffe korn til Færøerne, og begrænse den manglende mad på Færøerne under krigen. Han blev og er stadig en nationalhelt på Færøerne.

Først i 1856 blev handelsmonopolet på Færøerne ophævet.

Triggere – I gang med emnet

I dag kan vi købe varer fra alle dele af verdenen. Det kaldes frihandel. I grupper kan eleverne drøfte konsekvenserne af, at man kun måtte købe varer, der var fremstillet i Danmark – og af danske råvarer. Hvis man ville købe udenlandske varer, skulle man betale en meget høj afgift.

Create a website or blog at WordPress.com