Selvstændighed eller ej?

Kildebank Færøerne basis – Tema 4: Kilde 1-3

Få teksten læst højt

Fra 1940 til 1945 var Danmark besat af Tyskland, og Færøerne var besat af Storbritannien. Under den britiske besættelse fik færingerne større selvbestemmelse. Det betød, at ønsket om, at Færøerne skulle frigøre sig fra Danmark, voksede.

Kilde 1

Under valgkampen på Færøerne i 1943 udtalte lederen af selvstyrepartiet Thorstein Petersen til Politiken:

På Færøerne skal færingerne råde, ingen anden. […] Dette standpunkt skyldes, at jeg ikke tror, at der kan komme noget godt for os færinger, før vi gør os løs fra den mindreværdsfølelse, som har været til stor skade for vort folk.”

Kilde 2

Sambandspartiet, der ønskede at bevare tilknytningen til Danmark, havde under valgkampen i 1943 en anden opfattelse:

Tror man virkelig, at det vil lykkes Færøerne i al fremtid at passe sine egne sager uden før eller senere at komme i afhængighedsforhold til fremmede? […] Når krigen er forbi, har vi mere end nogensinde brug for at stå sammen med et Danmark, der i kraft af sin position som et af frihedens og demokratiets mønsterlande har vundet anderkendelse og respekt.

Kilde 3

Nationaltidende, hvis synspunkter passede med Det Konservative Folkepartis, skrev sådan om det færøske parti Folkeflokkens ønske om selvstændighed:

”Færøerne er et dansk amt. Og overfor den færøske befolkning står det moderne, folkestyrende Danmark med god samvittighed – uanset hvad der kan have været at klage over i længst forsvundne dage.

Dansk styre har ikke blot på enhver måde søgt at tage hensyn til Færøernes egenart og gamle kultur. […] – overalt vil det kunne konstateres, at den danske stat har søgt at være den færøske befolknings hjælper …”

Spørgsmål

  • Hvad mener de tre politikere om færøsk selvstændighed? 
  • Hvordan argumenterer de for deres synspunkt? 
  • Hvem af de tre er du mest enig med? Begrund.

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag fra Politiken 11. juni 1943

Kilde 2 er et bearbejdet uddrag fra Børsen 14. august 1943

Kilde 3 er et bearbejdet uddrag fra Nationaltidende 11. juni 1943

Create a website or blog at WordPress.com