Breve mellem Christian og Enok

Kildebank Færøerne udvidet – Tema 3: Kilde 1a + 1.b

Frem til 1938 var det et krav, at det primære sprog på Færøerne i skolerne og den offentlige administration var dansk. Det var der blandt mange stor utilfredshed med. I dag er det primære sprog færøske, men fx i gymnasierne er de fleste undervisningsmaterialer stadig på dansk. 

Debatten blandt færinger var intens i forhold til retten til at tale færøsk i skoler og andre læreanstalter. Det ses blandt andet i korrespondancen mellem far Enok og søn Christiann Bærentzen i slutningen af 1800 tallet. 

Kilde 1a: Brev fra Christian til Enok

Christian til Enok fra Regens i København 20. marts 1881:

Jeg betragter sproget snarere som middel end som mål, men dog som det mål, hvorefter der foreløbig bør stilles … ved lempelige regler … det første skridt, som bør gøres, mener jeg, er indførelsen af færøsk (og måske lidt oldnordisk) som undervisningsfag i Realskolen og Lærerskolen … Det er dog en skam, at færinger ikke skal kunne deres sprog i en ordentlig form, endsige da skrive det, at de skal stå i den mening, at det danske er det renere sprog end færøsk, medens forholdet jo er det omvendte …

Kilde: Ein kvistur, s. 1

Kilde 1.b: Brev fra Enok til Christian

Enok til Christian, Tórshavn, 16. april 1881

… jeg mener … at der næppe bør stiles højere end til at få det brugt som mundtligt ved undervisningen i skolerne og hos præsten.

Allerede indførelsen af det som kirkesprog er noget, som i hvert fald ligger langt henne i tiden, hertil udkræves for det første, at befolkningen er vant til at bruge og høre det brugt ved højtidelige lejligheder, og dernæst en oversættelse af salmerne, som det vil tage nogen tid at lære at elske i den nye sprogform, og til hvis omklædning, der behøves en digter. …

Kilde: Ein kvistur sprettir, s. 1

Spørgsmål

  • Hvad tror I, Christian i kilde 1 mener med, at sproget er “mere et middel end et mål”?
  • Hvad er Enoks svar til sønnen på ønsket om at indføre færøske som det primære sprog i skolen? Er I enige eller ej? Begrund jeres svar.
  • Hvad tænker I om, at far og søn skriver sammen på dansk og ikke færøsk? 

Create a website or blog at WordPress.com