Intro: Vejen mod selvstændighed (udv.)

Kildebank Færøerne udvidet – Tema 4: Introduktion

Få teksten læst højt

Selvstændighed eller ej

Fra 1940 til 1945 var Danmark besat af Tyskland, og Færøerne var besat af England. Under den britiske besættelse fik færingerne større selvbestemmelse. Oplevelsen af større selvbestemmelse betød at ønsket om, at Færøerne skulle frigøre sig fra Danmark, voksede i dele af den færøske befolkning.

1. april 1948 fik Færøerne hjemmestyreloven. Det betød, at de danske statsmyndigheder skulle anerkende det færøske lagtings lovgivende myndighed i forhold, der vedrører Færøerne. Det gav færingerne mulighed for selv at bestemme over flere forhold, bl.a. skole, sociale forhold, m.m. og på sigt overtage ansvaret for politi, folkekirke, råstoffer og meget andet. Forsvar, domstole og udenrigspolitik skulle forblive dansk ansvarsområde. Det sidste gav flere konflikter mellem Danmark og Færøerne, eftersom Danmarks medlemskab af NATO i 1949 kom på tværs af færingernes valg om neutralitet. Færøerne er fx heller ikke medlem af EU.

Siden hjemmestyreloven i 1948 har der løbende været debat og ønske om større selvstændighed, og flere konflikter har udspillet sig mellem Danmark og Færøerne. Fx at Færøerne hvert år modtager et økonomisk bloktilskud fra Danmark, hvilket skaber et afhængighedsforhold. Siden 1948 hvor Færøerne fik selvstyre på flere områder, har der været debatter på Færøerne i forhold til selvstændighed eller ej. Senest var der planlagt en afstemning om selvstændighed i 2018. Den blev først udsat og senere aflyst. 

Hvordan mon fællesskabet vil forme sig i fremtiden?

Trigger 

Hvad synes I, der skal til, før man kan være et selvstændigt land? Er det vigtigt for jer, at vi har et rigsfællesskab bestående af Grønland, Færøerne og Danmark?

Create a website or blog at WordPress.com