Færøernes fremtid

Kildebank Færøerne udvidet. Tema 4: Kilde 4

Få teksten læst højt

Færøerne modtager hvert år et bloktilskud fra Danmark på 642 millioner kroner.  Som led i en proces mod selvstændighed, har beløbet været det samme (næsten) i flere år.  

Kilde 4

Uddrag fra brev fra finansminister Nicolai Wammen 19. december 2019 vedr. bloktilskuddet til Færøerne:

Færøernes landsstyre har over for finansministeren tilkendegivet, at landsstyret ønsker at fastholde statstilskuddet uændret nominelt på de nuværende 641,8 mio. kr. i 2020.

Jeg har meddelt min færøske kollega, at regeringen kan imødekomme dette ønske, således at bloktilskuddet for 2020 bliver på 641,8 mio. kr.

Færøernes landsstyre har endvidere ønsket, at der ikke udarbejdes en separat særlov, der fastsætter tilskuddet til Færøernes hjemmestyre, men at tilskuddet fremadrettet vil blive fastsat årligt på den danske og færøske finanslov.

Kilde: https://www.ft.dk

Spørgsmål

  • Hvor meget svarer tilskuddet til pr. færing bosat på Færøerne?
  • Hvorfor tror I, at det færøske hjemmestyre ønsker beløbet forhandlet hvert år?

Create a website or blog at WordPress.com