Intro: Færøerne – et dansk amt (udv.)

Kildebank Færøerne udvidet – Tema 3: Introduktion


Begreber:

  • Amt: Indtil 2007 var Danmark inddelt i 14 amter. Et amt tog sig bl.a. af sygehusvæsnet og gymnasieskolerne. I 2007 blev amterne afløst af de nuværende fem regioner. 
  • Bygd: En bygd er en mindre bebyggelse end en by i et landområde.

Fra 1816 til 1948 var Færøerne et dansk amt.

Efter Kielerfreden i 1814 havde den enevældige konge i Danmark den suveræne administration over Færøerne. I 1816 bliver Færøerne integreret som et amt i Danmark (Færø Amt), ledet af danske amtsmænd, og hvor det primære sprog var dansk.

1938 bliver dansk og færøsk sprog sidestillet i kirker og skoler. Først med selvstyreloven i 1948 bliver færøsk hovedsproget på Færøerne.

Frem til 1938 var det et krav, at det primære sprog på Færøerne i skolerne og den offentlige administration var dansk. Det var der blandt mange stor utilfredshed med. I dag er det primære sprog færøsk, men fx i gymnasierne er de fleste undervisningsmaterialer stadig på dansk.

Flagstriden i 1930’erne

I 1919 tegnede tre unge færinger det første færøske flag. De studerede i København, men var glødende fortalere for Færøernes selvstændighed. Flaget fik navnet “Merkið”. Første gang, det blev hejst var til et bryllup i juni 1919. Den danske regeringen anerkendte ikke det færøske flag som et officielt flag. Alligevel brugte mange færinger det til større begivenheder. Det førte til flere stridigheder mellem Danmark og Færøerne. En episode genfortælles ofte i dag. Da man i 1930 fejrede Altingets 1000 års jubilæum, beordrede daværende statsminister Thorvald Stauning det færøske flag fjernet med bemærkningen: ”Fjern den klud”. En episode, der blev genfortalt, da Færøerne åbnede egen repræsentation på Island i 2007.

Først i 1940, da Danmark blev besat af tyskerne, og England besatte Færøerne ændrede flagets status sig. De færøske skibe kunne ikke sejle med Dannebrog under krigen, da Danmark var besat af Tyskland. Englændernes tillod derfor færingerne fra den 25. april 1940 at sejle under deres eget flag. Det gik stærkt med at få flagene hejst, da de fleste færøske skibe allerede havde det færøske flag med om bord og hurtigt fik skiftet Dannebrog ud. Med selvstyret i 1948 blev det færøske flag “Merkið” anerkendt som Færøernes officielle flag. Den 25. april er national flagdag på Færøerne.

Triggere – I gang med emnet 

Hvad betyder det danske sprog for jer? Kunne der være fordele ved at skifte til et sprog, som flere taler, fx engelsk? Hvad ville ulemperne være? 

I mange lande, der er medlem af EU, flager man med det fælles EU-flag. Det gør vi ikke så ofte i Danmark. Hvad betyder et flag for en befolkning? Hvorfor mon danskerne ikke bruger EU-flaget så ofte som mange andre lande? 

Create a website or blog at WordPress.com